İNANMANIN ÇEŞİTLİ BİÇİMLERİ...

 

DİN VE İNSAN
İnanmanın Çeşitli Biçimleri
içinde kitapta yeralmasada günümüz gençliğinin önemli sorunları arasında yeralan bu inancı yada inançsızlığı da gözönünde bulundurmalıyız derste...
Dezim gurubundan laınmıştır...Belirli bir ilkelr bütünü olmadığı için kendilerini nasıl tanımladıkları da önemli...
Aşağıdaki bilgiler
Feysbuktaki bir Deizm gurubundan alınmıştır

Deizm veya yaradancılık, evreni bir tanrının yarattığına inanmakla beraber yaratıcının evrene hiç bir müdahalesi olmadığını savunan görüş. Tanrının evrene müdahalesi açısından "teizm" kavramından farklıdır.

Deistler genelde doğaüstü olayları (kehanet veya mucizeler), yaradanın dinlerle olan bağını, kutsal metinleri ve ortaya çıkmış bütün dinleri reddederler. Bunun yerine; deistler doğru dini inanışların insan mantığında ve doğal Dünya'nın kanunlarında görmeyi tercih ederler. Bu doğrultuda da; varolan tek bir tanrının varlığını kabul ederler.

Deizmin Özellikleri

Deizm konsepti; belli bir merkezi, temsilcisi, ya da belirgin kanunları olmadığı için birçok değişik bakış açısına sahiptir. Ancak; Deizm'in merkezinde iki kural bulunmaktadır.

İlan edilmiş bir dinin reddi - (bu Deizm'in negatif - eleştirici bakış açısından yönüdür)
Mantığın bize dini doğruları öğretebileceği - (bu da Deizm'in pozitif - yapıcı bakış açısından yönüdür)
Eleştirici deizm öğeleri şunları içerir:

Tanrı tarafından ilan edilmiş veya yazıldığı iddia edilen kitaplara sahip olan dinlerin reddi.
İlahi olduğu savunulan kitapların Tanrı'nın sözü olduğunun reddi.
Mucizelerin ve kehanetlerin reddi.
Dini bilinmez öğelerin reddi.
Kutsal kitaplardaki yaratılış hikâyelerinin ve insanların doğuşta günahkar olduklarının reddi.
Kaynağı ilahi ilan edilen tüm dinlerin reddi.
Yapıcı deizm öğeleri de şunları içerir:

Tanrı vardır ve kainatı yaratmıştır.
Tanrı insanların mantıksal davranmasını ister.
Ahiret konusu ise deistler arasında değişkenlik gösterir
(Bu Mesaj 09-26-2009 21:34:29 PM değiştirilmiştir. Değiştiren : ilhan AKMAN.)
09-26-2009 20:51:00 PM
Tüm Mesajlarını Bul Alıntı Yaparak Cevapla
ahmed60 Çevrimdışı
Deneyimli Üye
***

Mesajlar: 2,876
Katılma Tarihi: May 2009
Rep Puanı: 274
Toplam Konu: 1258
Mesaj: #2
RE: İnanmanın Çeşitli Biçimleri
Deizmin günümüzdeki versiyonu laikliktir.Bugünkü söylemleri şöyledir:

"Bir tanrıya yada yaratıcı doğaüstü güce inanıyorum,fakat bu gücün benim hayatıma karışmasını onaylamıyorum ve bana kitap ile peygamber göndermesini kabul edemiyorum."

Nebiye atf ile binlerce herze uydurdun.
Yıktın da dini mübini yeni bir din kurdun.
Doğrudan Kuran'dan alarak ilhamı.
Asrın idrakine söyletmeliyiz İslam'ı.
 
09-26-2009 21:36:38 PM
Tüm Mesajlarını Bul Alıntı Yaparak Cevapla
ilon Çevrimdışı
Administrator
*********

Mesajlar: 348
Katılma Tarihi: Apr 2009
Rep Puanı: 180
Toplam Konu: 55
Mesaj: #3
RE: Deizm:İnanmanın Çeşitli Biçimleri
Deistlerin iddialarından birisi
-----------------------
Muhammed kendi güvenirliliğini sarsan ya da kendisini en ufak bir şekilde bile eleştiren insanları öldürtmüştür.
Muhammed'i eleştiren ve bu eleştirilerin bedelini hayatları ile ödeyen insanlar hakkında geniş bilgi için lütfen bu konuyu okuyunuz..

Muhammed'in zamanında eğer bir kişi müslüman olmuşsa, o kişinin sonra İslam'i terketmesi neredeyse imkansızdı. Buna rağmen İslam'i terkeden bazı kişiler olmuştu. Bunlardan birisi ise Ebi Sarh'tir.
Peki Ebi Sarh'in bir anda kaçmasına neden olan olay neydi?

Koskoca Allah'in sözlerini kaleme alma mevkisine sahip bir adam, peygamberin sözlerini Kuran'a aktarma şerefine ermiş bir insan deli mı bir anda tüm bunları reddedip neden kaçsın?

Nedeni ise şudur;

Ebi Sarh Kuran katipliği yaptığı için muhtemelen zamanın eğitimli kişilerinden biri idi. Ebi Sarh, Muhammed'ın en uzun süreli ve en tecrübeli katiplerinden biri olduğu için vahiy anlarında Muhammed'e indirilen ayetlerin yazılış şekli hakkında Muhammed'e tavsiyelerde bulunuyordu. Muhammed'de çoğu zaman Ebi sarh'in tavsiyelerini onaylıyor ve akabinde Kuran Muhammed'in değil, Ebi sarh'in dile getirdiği şekilde yazılıyordu..

(Sözde ) kanıt;
“İbn-u Ebi Sarh diyor ki: “Eğer Muhammed’e vahyolunuyorsa bana da vahyolunuyor. Eğer Allah indiriyorsa ben de onun indirdiğinin mislini indiririm. (İbn Kesir, Tefsir, Sabuni muhtasarı, I/600)Ebi Sarh, iste bu yüzden Muhammed'in uydurukçu olduğunu anlamış ve derhal İslam'i terkederek Osman'in yanına sığınmıştır.

[Resim: anlastikmidarkilencepn9.gif]
 
09-26-2009 21:36:59 PM
Tüm Mesajlarını Bul Alıntı Yaparak Cevapla
ilhan AKMAN Çevrimdışı
Deneyimli Üye
***

Mesajlar: 1,801
Katılma Tarihi: Apr 2009
Rep Puanı: 643
Toplam Konu: 281
Mesaj: #4
RE: Deizm:İnanmanın Çeşitli Biçimleri
Aslında bu olay şu şekildedir.
------------------
Abdullah b. Ebi Sarh adında bir kimse bazen vahyin kâtipliğini yapıyordu. Bir gün Muminun Suresinin 12-14. ayetlerini yazıyordu.
- Ayetlerin mealleri şöyledir:
“Şu bir gerçektir ki, biz insanı süzme çamurdan yaratırız. Sonra onu nutfe (sperm) halinde sağlam bir yere yerleştiririz. Sonra nutfeyi alakaya (yapışkan döllenmiş hücreye), alakayı mudgaya (bir çiğnemlik et görünümündeki varlığa), mudgayı kemiklere dönüştürür, sonra da kemiklere et giydirip, derken yeni bir yaratılışa mazhar ederiz. İşte bak da Allah’ın ne mükemmel bir yaratan olduğunu düşün.”(Mu'minun, 23/12-14)
Hz. Peygamber (a.s.m) “derken yeni bir yaratılışa mazhar ederiz” cümlesine geldiğinde, Abdullah b. Ebi Sarh “İşte bak da Allah’ın ne mükemmel bir yaratan olduğunu düşün” mealindeki ifadeyi seslendirdi. Hz. Peygamber (a.s.m), “inen vahiy de öyledir” buyurdu. Bunun üzerine adam içinden: “Eğer Muhammed (a.s.m)’e vahiy geliyorsa, işte bana da geldi, öyleyse ben de peygamberim.” dedi ve dinden dönerek Mekke’ye kaçtı. Sonra, yanlışını anladı, Hz. Peygamber (a.s.m) vefat etmeden önce iman edip iyi bir Müslüman oldu. Kafir olarak öldüğünü söyleyen de vardır. (krş Razî, Alusî, ilgili ayetlerin tefsiri)
- Bu konuda değişik rivayetler vardır. Bir rivayete göre, bu olayın kahramanı Hz. Muaz b. Cebel’dir. Olayı Hz. Zeyd b. Sabit anlatıyor; Hz. Peygamber (a.s.m) bana bu ayetleri yazdırıyordu. Bu son kısmına geldiğimizde orada bulunan Muaz; “İşte bak da Allah’ın ne mükemmel bir yaratan olduğunu düşün.” mealindeki ifadeyi seslendirdi. Bunun üzerine Hz. Peygamber tebessüm buyurdu. Muaz “Niçin güldünüz?” diye sorunca da “Vahiy de aynen öyle indi/ayet bununla bitti de, ondan güldüm.” diye buyurdu.(Alusî, a.g.y)
- Diğer bir rivayete göre, olayın kahramanı Hz. Ömer’dir. Hz. Enes’in bildirdiğine göre, Hz. Ömer, bununla iftihar ediyordu. “Benim düşüncemin Rabbimin vahyine tevafuk ettiği 3-4 yerden birisi de bu ayettir.” derdi. (Razî, Alusî, a.g.y)
- İslam âlimlerinin de belirttiği gibi, aslında bu tevafuk (bu insanların vahiyden önce ona uygun bir cümle söylemeleri), Kur’an’ın güzel ifade akışından kendini göstermiştir. Kur’an’ın gerek ifade ettiği insanın yaratılış safhalarının hârikalığı, gerekse o haşmet dolu manaya giydirdiği harika ifadeler ve eşsiz sözcükler, bilenlere “Allah ne yücedir!” dedirtir. Kim söylerse söylesin, bu gerçeği ilk defa duyan o zatlar, aynen bunu söylemişlerdir. Ayetin metni “fe tebarekellah..”dır. Bu da hayret ve şaşkınlığı, hayranlığı ilan eden “Allah ne yücedir!” sözcülüğüyle ifade edilir.
- Demek ki, o zatlara vahiy gelmemiş, o esnada devam eden vahyin parlak ifadeleri, şeffaf edebî üslubun dürbününden ayetin son cümlesini görmüşlerdir
 
09-26-2009 21:45:57 PM
Tüm Mesajlarını Bul Alıntı Yaparak Cevapla
ilhan AKMAN Çevrimdışı
Deneyimli Üye
***

Mesajlar: 1,801
Katılma Tarihi: Apr 2009
Rep Puanı: 643
Toplam Konu: 281
Mesaj: #5
RE: Deizm:İnanmanın Çeşitli Biçimleri
Deistlerin kendilerince bazı iddia soru yada sorunları ile devam edelim
-------------------
cehennem gibi bir vahşiliğin olması imkansız tanrı böyle birşey yapmaz.
 
09-27-2009 00:31:36 AM
Tüm Mesajlarını Bul Alıntı Yaparak Cevapla
ilon Çevrimdışı
Administrator
*********

Mesajlar: 348
Katılma Tarihi: Apr 2009
Rep Puanı: 180
Toplam Konu: 55
Mesaj: #6
RE: Deizm:İnanmanın Çeşitli Biçimleri
Bu soruyu yada iddiayı seslendirene öncelikle empati teklif edilmeli....Senelerce müslüman olarak yaşamanın zorluklarını çilesinin çeken bir insan ömür boyu zevk sefa içinde yaşayan bir insanın aynı muameleye tabi tutulmasını istermi?
Yada çok sevdiği bir yakını annesi babası arkadaşı vs öldürülen bir insan dünyadayken az bir cezayla kurtulmuş insanın cennette mi yaşamasını ister cehennemde mi?
Yada çok çalışkan bir öğrenci en tembel bir öğrencinin bile kendisi gibi 100 almasını istermi vb sorular sorularak empati yapması sağlanabilir...

[Resim: anlastikmidarkilencepn9.gif]
 
09-27-2009 14:34:26 PM
Tüm Mesajlarını Bul Alıntı Yaparak Cevapla
ilhan AKMAN Çevrimdışı
Deneyimli Üye
***

Mesajlar: 1,801
Katılma Tarihi: Apr 2009
Rep Puanı: 643
Toplam Konu: 281
Mesaj: #7
RE: Deizm:İnanmanın Çeşitli Biçimleri
Yine bir deist iddiası
Evreni 6 günde yarattı ifadesi
Kuranın tevrattan kopya olduğunun kanıtıdır iddiası
............................................

Şüphesiz sizin Rabbiniz, gökleri ve yeri altı gün içinde (altı evrede) yaratan ve Arş'a1 kurulan, geceyi, kendisini durmadan takip eden gündüze katan, güneşi, ayı ve bütün yıldızları da buyruğuna tabi olarak yaratan Allah'tır. Dikkat edin, yaratmak da, emretmek de yalnız O'na mahsustur. Âlemlerin Rabbi olan Allah'ın şanı yücedir. (araf 54)

Şüphesiz ki Rabbiniz, gökleri ve yeri altı gün içinde (altı evrede) yaratan, sonra da Arş'a2 kurulup işleri yerli yerince düzene koyan Allah'tır. O'nun izni olmaksızın, hiç kimse şefaatçı olamaz. İşte o, Rabbiniz Allah'tır. O halde O'na kulluk edin. Hâlâ düşünmüyor musunuz? (yunus 3)

O, hanginizin amelinin daha güzel olacağı konusunda sizi imtihan için, henüz Arş'ı su üstünde iken gökleri ve yeri altı gün içinde (altı evrede) yaratandır. Böyle iken "Ölümden sonra şüphesiz diriltileceksiniz" desen, inkarcılar "Mutlaka bu apaçık bir büyüdür" derler. (hud 7)

Gökleri ve yeryüzünü ve ikisi arasındakileri altı gün içinde (altı evrede) yaratan sonra da Arş'a4 kurulan Rahmân'dır. Sen bunu haberdar olana sor! (furkan 59)

Allah, gökleri ve yeri, ikisi arasındakileri altı gün içinde (altı evrede) yaratan sonra da Arş'a kurulandır. Sizin için ondan başka hiçbir dost, hiçbir şefaatçi yoktur. Hâlâ düşünüp öğüt almayacak mısınız? (secde 4)

Fussilet 9-12
kaf 38
hadid 4


ALTI EVREMİ YOKSA ALTI GÜN MÜ?

Gördüğümüz gibi ayetlerin hepsinde tanrı'nın dünyayı ve evreni altı günde yarattığını açıkça ifade adiyor.Parantez içersinde "altı evre" açıklamasının konması ayetleri ve kuranı kurtarma çabasından başka birşey değildir.iki çok önemli olgu atlanmış durumda,
1- Tanrı'nın dünyayı altı günde yaratmış olduğu olayı tamamen Tevrat'tan alıntıdır.Tevrat'ta gün gün nasıl yaratıldığı açıkça anlatılmaktadır( bkz. tevrat)
Ayrıca tevrat'taki ayetlerin yerin ve göğün altı gün yaratıldığını anlatırken çok komik bir hataya düşmüş tevrat yazarı.
-Işığı ve gündüzü birinci gün,Güneşi ise dördüncü gün yaratmış.
2-Hz.Muhammed'in açıklamasına bakalım,
-Yer'i (dümdüz biçimiyle) cumartesi
-Dağları pazar
-Ağaçları pazartesi
-Mekruh'u (kötü'yü ve kötülüğü demek istiyor) salı
-Nur'u çarşamba
-Hyavanları perşembe
-Adem'i cuma (Müslim, e-sahih,kitabu sıfatı'l-münafıkın/27,hadis no 2789;Ahmed ibn hanbel,Müsned 2/227)

TANRI ALTI GÜNDEN SONRA UZANARAK AYAK AYAK ÜSTÜNE ATIP DİNLENDİ *

Tevrat'ta yedinci gün Tanrı'nın dinlendiği yazıyor ( bkz. Tekvin ,bap 2:2).Kuran'da tanrının açıkça dinlendiği yazmıyor.Ancak "gökleri ve yeri altı günde yarattıktan sonra arş'a istiva ettiği" bildirilir.İstiva islam kelamında çok tartışılan bir kelimedir.Sözcük anlamıyla istiva "doğrulma,dayanma,bir düzeye gelme" anlamlarını içerir.Tanrı'nın arş'a istiva etmesi,bir çeşit "dinlenme amacıyla dayanma" biçiminde yorumlanabilir.
Ama Muhammed'in şu açıklaması ilginçtir.

- Yüce tanrı,yaratıkları yaratma işi bitince,sırt üstü uzandı.o sırada bir ayağını,öbür ayağının üzerine koymuştu.Bunun benzerini yapmak kimseye uygun değildir. * (Hafız Ebu bekr Muhammed İbnü'l-Hasan İbn fürek,Müşkili'l-Hadis,tahkikBig Grinr. Abdul'mu'ti,s.42)
"Ayak ayak üstüne atmak" ,Tanrı'ya özgü sayıldığı için insanların bunu yapması yasaklanır."(Müslim,e's-sahih,Kitabu'l-libas/72-74,hadis no.2099;Ebu davud,sünen, Kitabu'l-edeb/35,hadis no;2767)

Kaldı ki Kuran yahudilikteki SEBT gününe çok önem veriyor.Bu yasağa uymayanları,Aşağılık maymunlara dönüştürdüğünü açıklıyor. (bkz. Araf 163,166). SEBT ise Tevrat'ta anlatılan Tanrı'nın dinlendiği yedinci gündür. (cumartesi) 

 

Yorum Yaz
Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !